Nieuws en lopende projecten

Lopende projecten


SROI

Bij grote overheidsopdrachten is 'Sociaal Return On Investment' (SROI) een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van aanbestedingen. Middels SROI wil de overheid ondernemers stimuleren om langdurig werklozen aan het werk te helpen in nieuwe projecten. Voor de ondernemer is het, naast een verhoging van de scoringskans bij overheidsaanbestedingen, een middel om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid verder vorm en inhoud te geven.


Wanneer een bedrijf geselecteerd wil worden om diensten te leveren, bent u hiermee verplicht een bepaald percentage van de opdrachtsom aan SROI te besteden.

Dit betekent dat naast het uitvoeren van de opdracht verwacht wordt dat een bedrijf zich inspant voor kwetsbare groepen in de samenleving. Stichting Werk Incubator voert deze opdrachten uit voor een bedrijf.


IPTA

Stichting Werk Incubator is in januari 2018 gestart met een pilotproject in opdracht van het ministerie van onderwijs, justitie en sociale zaken en de gemeente Capelle aan den IJssel.


Dit pilotproject houdt in dat HIT (High Impact Targets), hier vallen jongeren onder die voor zware delicten vast hebben gezeten in de gevangenis, begeleiding vanuit Stichting Werk Incubator ontvangen om het leven weer op de juiste manier op te pakken. Daarnaast houdt het project in dat IPT (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid), dit zijn jongeren onder in de leeftijdscategorie 15 t/m 23 jaar die dreigen uit te vallen van school en het criminele pad te bewandelen, begeleid en gestimuleerd worden om zich verder te richten op school, of aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Nieuws


Praktijkdag Sanitronics   07-04-2018